Privacy:

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling en voor het uitvoeren van een verantwoord klantenbeheer. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt. Indien U van ons geen commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen kunt U dit per email kenbaar maken. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via dit platform dan bent u verplicht om een naam en email-adres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door u opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review te geven, delen wij uw naam, mailadres, custumer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel om u uit te nodigen voor een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van dienstverlenging waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.